Information till föreningens medlemmar/kunder

Arbetet har nu gått in i en ny fas. Vi i styrelsen håller på att sammanställa hela projektet för att kunna slutredovisa till Länsstyrelsen Dalarna. Vi har fått 80 % av bidraget utbetalt och de sista 20 % (177 000 kr) får vi när vi slutredovisat. Den stora utmaningen för oss är att betala de återstående fakturorna. Styrelsen har nu tagit ett beslut om att låna 150 000 kr för att lösa de sista fakturorna, ett lån som vi sen betalar tillbaka så fort vi får bidraget utbetalt. Dock vill vi framhålla att det kapital som vi tagit in från er medlemmar och bidraget från Jordbruksverket täcker kostnaderna för hela investeringen. Problemet är att de sista 20 % av bidraget inte betalas ut innan slutredovisningen är klar, men alla kostnader måste vara betalda innan vi kan slutredovisa.

Fibernätet ska nu förvaltas och enligt det regelverk som gäller för dessa bredbandsprojekt så ska föreningen förvalta nätet i minst 5 år innan vi får sälja det. Vi ska i slutredovisningen presentera en förvaltningsplan som visar på hur vi tänker förvalta nätet.

Alla som har anslutit sig till nätet ska betala en nätavgift på 600 kr per år. Den kommer vi att börja fakturera ut nu. I år börjar den gälla fr.o.m. augusti, vilket innebär 250 kr. Den här avgiften ska täcka kostnaderna för att förvalta fibernätet. T.ex. om det blir problem och vi behöver ta in tekniker etc.

Vi har den här veckan skickat ut avier för medlemsavgiften 2019 till de som inte har betalt. Till de flesta har vi skickat den på mail. Kika skräpposten om ni inte hittar den i inkorgen. Annars hör ni av er så löser vi det på annat sätt.

/Styrelsen.