Dokument

DOKUMENT

Medlemsansökan

Ansökan medlemsskap

Fastighetsanslutningsavtal

Fastighetsanslutningsavtalet ska skrivas ut i två exemplar och skrivas under av medlemmen. Båda ska sen lämnas till ordföranden i väsa fiber på väsavägen 51 för underskrift. Går bra att lämna i brevlådan.  Ena exemplaret skickas sen tillbaka till medlemmen.

 

KARTOR

Vi har fått uppdaterade kartor över Väsa där de tänker gräva ner strömmen.

 

Väsa Södra

Väsa Mitt

Väsa Norra

Beskrivning kartor

Svart streckad = ny markledning, högspänning

Svart heldragen =  befintlig luftledning, högspänning

Svart rektangel = nytt markskåp, högspänning

Grön streckad = ny markledning, befintlig markledning

Blå streckad = ny markledning, matning lågspänning

Blå rektangel = markskåp, lågspänning

Brun rektangel = gammal stolpe med säkringsskåp

Röda streckad = vägar

Röda heldragen = större vägar

Ljusgrå streck = tomtgränser