Fastighetsinstallation

Fastighetsägaren ansvarar för att gräva fram fiberslangen sista  biten på egen tomt. (Vi håller på att ta fram pris för ingrävning till husvägg. Det kommer inte att bli någon extra utgift utöver det som redan är inbetalt utan justeras vid senare vid återbetalning.)

Ägaren ska även borra genom väggen och montera fastighetsboxen  (insidan av huset) och anslutningsboxen(utsidan av huset).

Vi lägger upp lite några dokument  angående installation av boxar och kabelförläggning. (Vi återkommer med mer information då vi har allt material till installationen av boxarna).

Fastighetsinstallation

Slang till husanslutning

Kontakta oss vid frågor.