2017-02-09

Hej

Väsa får fiber 2017!

Ni som har läst i dt idag om att Väsa får fiber först 2018. Det är fel, vårt projekt kommer startas i vår så fort el-projekteringen är klar.

Vi väntar på kartorna från elprojekteringen. Det är en del detaljer kvar att lösa för dem.

Hjälp oss att sprida informationen. Väsa får fiber 2017.

/Styrelsen