Vad har hänt

Vad har hänt

2013
Desember 2013
Första mötet hålls i Väsa bystuga.

2014
Förarbete och insamling av intresseanmälningar.
Infomrationsmöte i Väsa bystuga. Ca 20 intresserade.

2015
Väsa fiber ekonomisk förening bildades. 28 april.
Projektering av fibernätet är klar.
Ansökan skickas in våren 2015.
Större informationsmöte hålls 8 nov 2015 där vi får med oss flera nya intressenter.

2016
Vi får reda på att Ellevio ska gräva ner sin kraftkabel från Västäng till Väsa kraftstation. Vi ska samförlägga med dem så mycket det går.
Ansökan kompleteras senast 29 feb enligt nya regler.
Ca 60 intresserade.