Kostnad/Ekonomi

Vi har fått en projektering från Bynet på fibernät. ca 1 500 000kr. Den har vi utgått ifrån när vi har sökt bidrag. Det är klart att vi får 60% i bidrag från jordbruksverket.

Det ska under förutsättning för att få bidrag göras en offentlig upphandling. Vi har lämnat ut information på vad som ska ingå i fiberprojektet på Visma som är en site för upphandlingar. Vi får se vilken entreprenör det blir som bygger vårat fibernät.

Fastighetsanslutningsavtal
Varje fastighet ska betala 15000kr så snart som möjligt då avtalet har skrivits under.
Beräknad kostnad 10 000kr + moms enligt offerten.
Efter att nätet är färdigbyggt så betalas eventuellt överskott tillbaka.

Betalningsmöjligheter
BG 897-2853
Swish 123 240 30 38.

Märk betalningar med namn och fastighetsbeteckning.

Utgifter

Medlemsavgift på 200kr/år

Medlemsinsats 10000kr
Fastighetsanslutning 5000kr.
Nätavgift 50kr/mån

Abonnemang för internet/tv/telefoni tillkommer

Se mer på Open Universe

I nätavgiften ingår ett serviceavtal och driftkostnader.