Alla inlägg av Magnus Hansson

Årsmöte 20 juni 2021

Årsmöte 20 juni.

Mötet i korthet.

  • Genomgång av stadgarna
  • Information om att vi fått klart med alla utbetalningar från jordbruksverket. Vi har ett överskott av insatsen per medlem med 1344kr. Årsmötet beslutade att vi behåller de pengarna under de 5 åren som vi är tvungna att äga nätet enligt jordbruksverkets krav. Detta för att täcka eventuella kommande utgifter.
  • Information om att Styrelsen har tagit ett beslut 24 maj på ett styrelsemöte om att endast de som använder fibern behöver betala nätavgiften. Detta gäller från 2021.

Fullständigt protokoll från årsmötet ligger under protokoll.

/Mvh Styrelsen

Information till föreningens medlemmar/kunder

Arbetet har nu gått in i en ny fas. Vi i styrelsen håller på att sammanställa hela projektet för att kunna slutredovisa till Länsstyrelsen Dalarna. Vi har fått 80 % av bidraget utbetalt och de sista 20 % (177 000 kr) får vi när vi slutredovisat. Den stora utmaningen för oss är att betala de återstående fakturorna. Styrelsen har nu tagit ett beslut om att låna 150 000 kr för att lösa de sista fakturorna, ett lån som vi sen betalar tillbaka så fort vi får bidraget utbetalt. Dock vill vi framhålla att det kapital som vi tagit in från er medlemmar och bidraget från Jordbruksverket täcker kostnaderna för hela investeringen. Problemet är att de sista 20 % av bidraget inte betalas ut innan slutredovisningen är klar, men alla kostnader måste vara betalda innan vi kan slutredovisa.

Fibernätet ska nu förvaltas och enligt det regelverk som gäller för dessa bredbandsprojekt så ska föreningen förvalta nätet i minst 5 år innan vi får sälja det. Vi ska i slutredovisningen presentera en förvaltningsplan som visar på hur vi tänker förvalta nätet.

Alla som har anslutit sig till nätet ska betala en nätavgift på 600 kr per år. Den kommer vi att börja fakturera ut nu. I år börjar den gälla fr.o.m. augusti, vilket innebär 250 kr. Den här avgiften ska täcka kostnaderna för att förvalta fibernätet. T.ex. om det blir problem och vi behöver ta in tekniker etc.

Vi har den här veckan skickat ut avier för medlemsavgiften 2019 till de som inte har betalt. Till de flesta har vi skickat den på mail. Kika skräpposten om ni inte hittar den i inkorgen. Annars hör ni av er så löser vi det på annat sätt.

/Styrelsen.

Ny uppdatering.

58 av 63 anslutningar är färdiga från noden till fastigheterna. De sista 5 har stopp i slangarna till fastigehterna, återkommer till dessa. Beställningen på anslutning till nätet till gjordes till Openuniverse igår som bekräftade att de tagit emot den idag. De skickade beställningen vidare till Kringdata idag som installerar den aktiva utrustningen uppe i Älvdalen. Openuniverse säger 2 veckors leverering. Vi får se hur lång tid det tar. Det är ju ändå påsk. Angående de sista 5 så väntar vi på en plan från Ledmont hur det ska lösas. Det kan vara isproppar och/eller klämda slangar. Nästa vecka ska Ledmont göra mätningar på de som är färdiga. Nästa helg kopplar vi in trådarna mot centralen i Älvdalen. Efter det kan vi slå på strömmen till konverteringsboxarna och vänta på att WAN lampan ska börja lysa. Lampan tänds när Kringdata har installerat utrustningen i Älvdalen.

/Styrelsen.

Uppdatering 15 feb

Uppdatering om läget.

Stamfibern är framblåst  till 7 av 10 skåp. De har en del problem att få fram fiber till de tre södra skåpen. Det har grävt upp och blåst en del av stäckan. De ska göra en nytt försök på måndag(18:e) med en kraftigare maskin samt med assistans av en grävmaskin.

De senaste dagarna har de kört på med fiberblåsning ut till kunderna. Skåp 10,20,30 och skåp 50 ska vara färdigblåsta nu. Några av de i norra delen av byn.

Mediaboxarna från Open Universe har kommit och de ska registreras på rätt adress. Vi återkommer när de kan hämtas.

/Styrelsen

Uppdatering

Ellevio  är klar med sin grävning. Nu återstår ca 700m grävning i  föreningen regi. Den ska Maserfrakt gräva åt oss med planerad start vecka 43. De har även monterat en fibernod vid bystugan .

Om allt går som det ska så blåses fibern in vecka 46. Det förutsätter att alla har monterat boxar och gjort klart med grävning av slang på egen tomt.

Det är många som har hämtat boxarna som ska installeras på fastigheten. Det är några kvar och vi ser helst att alla gör klart detta  före vecka 46. De finns att hämta i Väsa Stugby. Det finns långa borrar att låna. Om ni ser att detta inte är möjligt så får ni höra av er till Tomas på 070 6841826 så ska vi se till att lösa det.

Det är bra om ni hör av er när detta är klart så vi kan ha lite kontroll på vad som är klart.