Alla inlägg av Magnus Hansson

2016-05-29

Vi har fått glädjande besked om att vi får 60% i bidrag.

Vi har i haft styrelsemöte i dag och beslutat att vi ska ha årsmöte den 19 juni kl 17.

Vi har beslutat att fastighetsanslutningsavtalen ska göras klart så snart som möjligt och skickas ut till medlemmarna när det är klart. Vi ska försöka få ut det under nästa vecka.  Avtalet upprättas i 2 exemplar och båda skickas tillbaka till Björn på Väsavägen 51 för underskrift. Ena exemplaret skickas tillbaka underskrivet av föreningen till medlemmen.

Insatsen till föreningen på 15 000kr ska  betalas in senast 31 juli 2016.

Mer info kommer.

/Styrelsen

2016-05-10

Vi jobbar på…

Snart är det ett år sen vi skickade in ansökan om bidrag, 24 maj 2015. Än har vi inte fått något besked…

Senaste turen var att Jordbruksverket tolkat riktlinjerna kring dimensionen på nätet. De nya tolkningarna innebär att vi ska dimensionera för att alla permanentboende ska ha möjlighet att koppla på sig även om de inte är med nu från början. För oss innebar det inte några större ändringar då vi redan har ett nät dimensionerat för över 100 anslutningar.

Förhoppningen är att vi får besked den här veckan och att vi kan lägga fibern tillsammans med Ellevio när de ska gräva ner elen i backen. Det ska göras i sommar.

Så fort vi får besked om bidrag(om det nu beviljas) så kommer vi gå ut med fastighetsanslutningsavtal som ni ska teckna och samtidigt börja ta in medlemsinsatsen.

2016-03-15

Vi har kompleterat ansökan efter de nya reglerna som inträdde i dec 2015. Har bla. kompleteras med ett muntligt lånelöfte från banken som vi fick lov att ha. Förhoppningsvis får vi besked i april hur det blir med bidrag.

Om vi får bidrag och allt går som det ska så lägger vi ner stora delar av fibernätet när Ellevio lägger ner sin kraftkabel i sommar från Västäng till Väsa kraftstation.

Vi skulle vilja att de som inte registrerad sig som medlemmar än gör det via Ansökan medlemskap och betalar in medlemsavgiften på 200kr.

Länk till Länsstyrelsen sida för Bredbandsstöd

Länsstyrelsen

Vi är med i beslutsomgång 1.